Algemeen overleg : Klimaat en energie (vervolg algemeen overleg van 16 mei 2019)

De vergadering is geweest

6 juni 2019
13:00 - 15:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De minister vervolgt de beantwoording van de vragen gesteld in de eerste termijn

Spreektijk tweede termijn: 2 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • A. Kops (PVV)
 • M.F. Sienot (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijzigingen energie-innovatie instrumentarium 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vervroegd verbod op kolen voor kolencentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal (Kamerstuk 35000-XIII-33)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek gebruik militair vlieggebied voor windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanvragen bij vergunningsverleningsprocedure kavels III en IV windenergiegebied Hollandse Kust zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Energiewet in relatie tot implementatie Elektriciteitsrichtlijn en Gasrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Planning van het wetstraject inzake Warmtewet 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Instelling expertcommissie Speelveldtoets

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek Speelveldtoets industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken ophogen EU broeikasgasreductiedoel voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten VN-klimaattop COP24 in Katowice, Polen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Omvorming van salderen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Resultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Maatregelen n.a.v. proces- en risicoanalyse SDE+/GVO-regeling

  Te behandelen:

  Loading data