Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 6 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurvergadering cie. BuHa-OS d.d. 6 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

 • 06-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering     
 • 06-06-2019 16.00 - 18.30  Algemeen overleg  Noodhulp
 • 13-06-2019 14.00 - 15.00  Technische briefing Algemene Rekenkamer over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 (nieuw ingepland)
 • 17-06-2019 13.00 - 16.00  Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda     
 • 20-06-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering      
 • 20-06-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg  Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen   
 • 20-06-2019 17.00 - 20.00  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018
 • 26-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek met de IOB over studie 'Ontwikkeling en migratie' (nieuw ingepland)
 • 04-07-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering      
Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
 • 05-09-2019 14.30 - 17.30  Algemeen overleg Wapenexportbeleid
 • 12-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 26-09-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 10-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
Herstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
 • 31-10-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 13-11-2019 14.00 - 16.30  Algemeen overleg RBZ/Handel
 • 14-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 19-11-2019 16.30 - 18.00  Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
 • 28-11-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 12-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering
 • 19-12-2019 13.15 - 14.00  Procedurevergadering

Nog te agenderen activiteiten:
 • Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking

Nog te agenderen plenaire debatten:
 • 80. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
 • 47. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 69. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)

 
3
Spreektijden notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Haga over een proactieve handelsagenda d.d. 17 juni 2019

Details

Spreektijden 1e/2e termijn:
VVD: 8/4 min.
PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6/3 min.
Overige fracties: 4/2 min.
4
Spreektijden wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS 2018 d.d. 20 juni 2019

Details

Spreektijden 1e/2e termijn:
VVD: 8/4 min.
PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP: 6/3 min.
Overige fracties: 4/2 min.
5
Uitnodiging Taipei Representative Office, namens regering van Republiek China, voor bezoek aan Taiwan
6
Uitnodiging IPU voor High-Level Political Forum (HLPF) 'Sustainable Development and related IPU activities' d.d. 8-18 juli 2019
7
Rondetafelgesprek n.a.v. werkbezoek Colombia
8
Voorstel Re:Common en meerdere organisaties voor briefing over zaak OPL-245 en betrokkenheid van Shell voorafgaand aan algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen d.d. 20 juni 2019
9
Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 maart 2019, over de VN-studie die onder meer aantoont dat een kwart van de ziektes en doodsoorzaken veroorzaakt wordt door milieuvervuiling en dat de wereldvoedselvoorziening ook gevaar loopt

Te behandelen:

18
35200-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

Te behandelen:

24
EU-SIGNALERING BuHa-OS- AO 21 mei over RBZ/Handel
29
Stafnotitie - Factsheet t.b.v. gesprek Hoge Commissaris UNHCR d.d. 5 juni 2019
31
Openstaande brieven aan bewindspersonen

Details

 1. 2019Z10310 Aan min. BuHa-OS - verzoek verslag Global Entrepreneurship Summit (GES) d.d. 21-05-2019
 2. 2019Z10308 Aan min. BuHa-OS - termijn waarop de informatie uit de vertrouwelijke brief over Mali openbaar gemaakt kan worden d.d. 21-05-2019
 3. 2019Z08926 Aan min. BuHa-OS - reactie Jaarrapport Convenant Duurzame kleding d.d. 29-04-2019
 4. 2019Z08927 Aan min. BuHa-OS - verzoek termijn toezenden NCP-rapport d.d. 29-04-2019
 5. 2019Z08928 Aan min. BuHa-OS - afschrift Nederlandse inbreng voor raadpleging Evaluatie CARIFORUM Economic Partnership Agreement d.d. 29-04-2019
 6. 2019Z07537 Aan min. BuHa-OS - rappel verzoek reactie initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 11-04-2019
 7. 2019Z07535 Aan min. BuHa-OS - verzoek appreciatie rapport Fair Wear Foundation en Care International over geweld en intimidatie in Vietnamese naaiateliers d.d. 11-04-2019
 8. 2019Z06632 Aan min. BuHa-OS - feitelijke vragen onderzoeksrapport IMVO d.d. 02-04-2019
 9. 2019Z07109 Aan min. BuHa-OS - inbreng vragen verslag wetsvoorstel CETA d.d. 02-04-2019
 10. 2019Z06180 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie rapport Stop the War on Children 28-03-2019
 11. 2019Z01323 Aan min. BuHa-OS - verzoek reactie Initiatiefnota Van Haga inzake een proactieve handelsagenda d.d. 25-01-2019
32
Verzoek Van den Hul & Kuik brief Nederlandse rapportage met betrekking tot de implementatie van het Beijing Platform for Action (BPfA +25) tevens te agenderen voor verzamel-AO Ontwikkelingssamenwerking

Te behandelen: