Debat geweest
6 juni 2019 | 12:30 - 13:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Buza 6 juni
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

do 06-06-2019 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken 2018 ministerie Buitenlandse Zaken
di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Ministerie Buitenlandse Zaken jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
wo 12-06-2019 11.00 - 12.00 Gesprek Parlementaire delegatie uit Iran
wo 19-06-2019 09.00 - 11.00 Ontbijtbijeenkomst verhoudingen met Rusland
do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 26-06-2019 15.00 - 16.00 Gesprek William Hill (Wilson Center Washington) inzake verhoudingen met Rusland
ma 01-07-2019 15.00 - 16.00 Gesprek Minister van Buitenlandse Zaken van Tunesië
ma 01-07-2019 17.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
di 02-07-2019 18.30 - 22.30 Notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China (indien mogelijk verplaatsen naar week 26; als dat niet mogelijk is uitstellen tot na het zomerreces)
wo 03-07-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 04-07-2019 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid
ma 26-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
wo 04-09 t/m vr 06-09 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
do 12-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 26-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 03-10-2019 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Wapensystemen
di 08-10-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

Nog te plannen plenaire debatten
20. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
36. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
12. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
13. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
20. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
42. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
46. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
63. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
3
Interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van 4 t/m 6 september 2019 te Helsinki

Details

Besluit: De belangstelling voor deelname inventariseren (naast de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken is er plek voor drie leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie).
4
Rondetafelgesprek kabinetsreactie op AIV-advies inzake kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid (in besloten deel van procedurevergadering)

Details

Besluit: Het rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 26 juni van 16.00 tot 19.00 uur en bestaat uit drie rondes van elk een uur.
Besluit: Op basis van de tijdens de vergadering door de leden aangegeven priioriteiten worden organisaties en deskundigen uitgenodigd. Het voorstel om parlementsleden uit het buitenland uit te nodigen om van gedachten te wisselen over het kerwapenbeleid wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 20 juni 2019.
5
Rondetafelgesprek over de kabinetsnotitie Nederland-China: een nieuwe balans (in besloten deel van procedurevergadering)

Details

Besluit: De commissie stelt maandag 24 juni 2019 van 15.00 tot 18.00 uur vast als datum voor het rondetafelgesprek, tenzij het notaoverleg wordt uitgesteld tot na het zomerreces. 
Besluit: Het rondetafelgesprek wordt in drie blokken ingedeeld: 1) mensenrechten, 2) handel, en 3) veiligheid.
Besluit: De staf van de commissie stelt op op basis van de aangedragen suggesties en de bespreking in de procedurevergadering een voorstel voor het programma op.
6
Voorstel Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika voor gesprek met de Amerikaanse China-expert dhr. Ferchen d.d. 17 of 18 juni 2019
7
Verzoek van de Azerbaijani Community of Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan om een gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over vrede in de regio
8
Uitnodiging van de All-Party Parliamentary Group for the Polar Regions van de House of Commons voor de Antarctic Parliamentarians' Conference (APC) op 2 en 3 december 2019 te Londen
9
Stafnotitie - Kennisagenda 2019 - Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Details

In besloten deel van procedurevergadering.
10
Verzoek van de ambassade van Irak om een gesprek met de Iraakse politicus Ammar Al-Hakim (leider van sji’itisch politiek blok in het parlement van Irak) op woensdag 12 juni van 13.00 tot 14.00 uur.

Details

Besluit: De belangstelling voor deelname aan gesprek wordt geïnventariseerd.
11
Verzoek van de organisatie Karama voor gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken i.h.k.v. herdenking van vermoorde medeoprichtster van Libyan Women’s Platform for Peace d.d. 25 juni 2019
12
Verzoek ambassade van de Republiek Jemen, namens minister van Buitenlandse Zaken van Jemen, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
18
Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

19
Reactie op verzoek van de commissie over de brief van organisaties over een snellere behandeling van de facultatieve protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, het VN-verdrag Handicap en het VN-kinderrechtenverdrag

Te behandelen:

20
Beantwoording vragen commissie over het verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden (Kamerstuk 30821-70)

Te behandelen:

21
Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

Te behandelen:

24
Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie

Te behandelen:

25
Voorstel van het lid Van Ojik om namens de commissie een brief te vragen van de minister van Buitenlandse Zaken met een verslag van het bezoek van de Chinese vicepresident Wang Qishan op 29 mei aan Nederland.

Te behandelen:

27
Verslag van de Zitting 2019 (tweede deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Te behandelen:

28
30
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Wit-Rusland van 23 maart tot en met 25 maart 2019

Te behandelen:

31
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2019Z10411 Aan minister Buza - feit vragen Verlenging contract Extern Volkenrechtelijk Adviseur 21-05-2019
2019Z10410 Aan minister Buza - feit vragen onderzoek nav bericht verblijfplaats opdrachtgever moord op IKON-journalisten 21-05-2019
2019Z10413 Aan minister Buza - feit vragen Jaarverslag 2018 HGIS 21-05-2019
2019Z10412 Aan minister Buza - feitelijke vragen Onderzoek compromittering staatsgeheime informatie in Wob-publicatie 21-05-2019
2019Z09907 Aan Minister President - afschrift reactie brief mbt erkenning Armeense genocide 17-05-2019
2019Z09908 Aan minister Buza - motie Koopmans nieuwe potentiële massavernietigingswapens 17-05-2019
2019Z09846 Aan minister Buza - inbreng verslag Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba 16-05-2019
2019Z08565 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel status personeel VS in Caribische deel van het Koninkrijk 23-04-2019
2019Z06792 Aan minister Buza - inbreng strategische partnerschapsovereenkomst EU Canada 04-04-2019
32
Verzoek van het lid Sjoerdsma om een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken over de dood van een Nederlandse gijzelaar op de Filipijnen

Te behandelen: