Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juni 2019
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 06-06-2019 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Verantwoordingsstukken 2018 ministerie Buitenlandse Zaken
  di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Ministerie Buitenlandse Zaken jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  wo 12-06-2019 11.00 - 12.00 Gesprek Parlementaire delegatie uit Iran
  wo 19-06-2019 09.00 - 11.00 Ontbijtbijeenkomst verhoudingen met Rusland
  do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 26-06-2019 15.00 - 16.00 Gesprek William Hill (Wilson Center Washington) inzake verhoudingen met Rusland
  ma 01-07-2019 15.00 - 16.00 Gesprek Minister van Buitenlandse Zaken van Tunesië
  ma 01-07-2019 17.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  di 02-07-2019 18.30 - 22.30 Notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China (indien mogelijk verplaatsen naar week 26; als dat niet mogelijk is uitstellen tot na het zomerreces)
  wo 03-07-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-07-2019 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid
  ma 26-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  wo 04-09 t/m vr 06-09 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
  di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
  do 12-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 26-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 03-10-2019 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Wapensystemen
  di 08-10-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
  wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
  wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen plenaire debatten
  20. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
  36. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
  12. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
  13. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
  20. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
  42. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
  46. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
  63. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
 3. 3

  Interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van 4 t/m 6 september 2019 te Helsinki

  Besluit: De belangstelling voor deelname inventariseren (naast de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken is er plek voor drie leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie).
 4. 4

  Rondetafelgesprek kabinetsreactie op AIV-advies inzake kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid (in besloten deel van procedurevergadering)

  Besluit: Het rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 26 juni van 16.00 tot 19.00 uur en bestaat uit drie rondes van elk een uur.
  Besluit: Op basis van de tijdens de vergadering door de leden aangegeven priioriteiten worden organisaties en deskundigen uitgenodigd. Het voorstel om parlementsleden uit het buitenland uit te nodigen om van gedachten te wisselen over het kerwapenbeleid wordt aangehouden tot de procedurevergadering van 20 juni 2019.
 5. 5

  Rondetafelgesprek over de kabinetsnotitie Nederland-China: een nieuwe balans (in besloten deel van procedurevergadering)

  Besluit: De commissie stelt maandag 24 juni 2019 van 15.00 tot 18.00 uur vast als datum voor het rondetafelgesprek, tenzij het notaoverleg wordt uitgesteld tot na het zomerreces. 
  Besluit: Het rondetafelgesprek wordt in drie blokken ingedeeld: 1) mensenrechten, 2) handel, en 3) veiligheid.
  Besluit: De staf van de commissie stelt op op basis van de aangedragen suggesties en de bespreking in de procedurevergadering een voorstel voor het programma op.
 6. 6

  Voorstel Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika voor gesprek met de Amerikaanse China-expert dhr. Ferchen d.d. 17 of 18 juni 2019

 7. 7

  Verzoek van de Azerbaijani Community of Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan om een gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over vrede in de regio

 8. 8

  Uitnodiging van de All-Party Parliamentary Group for the Polar Regions van de House of Commons voor de Antarctic Parliamentarians' Conference (APC) op 2 en 3 december 2019 te Londen

 9. 9

  Verzoek van de ambassade van Irak om een gesprek met de Iraakse politicus Ammar Al-Hakim (leider van sji’itisch politiek blok in het parlement van Irak) op woensdag 12 juni van 13.00 tot 14.00 uur.

  Besluit: De belangstelling voor deelname aan gesprek wordt geïnventariseerd.
 10. 10

  Verzoek van de organisatie Karama voor gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken i.h.k.v. herdenking van vermoorde medeoprichtster van Libyan Women’s Platform for Peace d.d. 25 juni 2019

 11. 11

  Verzoek ambassade van de Republiek Jemen, namens minister van Buitenlandse Zaken van Jemen, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

 12. 12

  Afwikkeling geschil inzake de Arctic Sunrise

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage 2018 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Mensenrechtenrapportage 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Turkse inzet tegen de terroristische organisatie ISIS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toelichting kabinetsbeleid ten aanzien van terugkeerders

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van de commissie over de brief van organisaties over een snellere behandeling van de facultatieve protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, het VN-verdrag Handicap en het VN-kinderrechtenverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over het verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden (Kamerstuk 30821-70)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 13 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 17 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Van Ojik om namens de commissie een brief te vragen van de minister van Buitenlandse Zaken met een verslag van het bezoek van de Chinese vicepresident Wang Qishan op 29 mei aan Nederland.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van de 140e zitting van de Assemblee van de Interparlementaire Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van de Zitting 2019 (tweede deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de wintervergadering 2019 van de OVSE

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan Wit-Rusland van 23 maart tot en met 25 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2019Z10411 Aan minister Buza - feit vragen Verlenging contract Extern Volkenrechtelijk Adviseur 21-05-2019
  2019Z10410 Aan minister Buza - feit vragen onderzoek nav bericht verblijfplaats opdrachtgever moord op IKON-journalisten 21-05-2019
  2019Z10413 Aan minister Buza - feit vragen Jaarverslag 2018 HGIS 21-05-2019
  2019Z10412 Aan minister Buza - feitelijke vragen Onderzoek compromittering staatsgeheime informatie in Wob-publicatie 21-05-2019
  2019Z09907 Aan Minister President - afschrift reactie brief mbt erkenning Armeense genocide 17-05-2019
  2019Z09908 Aan minister Buza - motie Koopmans nieuwe potentiële massavernietigingswapens 17-05-2019
  2019Z09846 Aan minister Buza - inbreng verslag Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba 16-05-2019
  2019Z08565 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel status personeel VS in Caribische deel van het Koninkrijk 23-04-2019
  2019Z06792 Aan minister Buza - inbreng strategische partnerschapsovereenkomst EU Canada 04-04-2019
 31. 31

  Verzoek van het lid Sjoerdsma om een reactie van de minister van Buitenlandse Zaken over de dood van een Nederlandse gijzelaar op de Filipijnen

  Te behandelen:

  Loading data