E-mailprocedure : Verzoek toevoeging punt aan reeds gevraagde reactie inzake kliniek Den Dolder

De vergadering is geweest

6 juni 2019
15:00 uur
Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 17:40
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: Cie V&J: Uitkomst e-mailprocedure toevoeging punt aan reeds gevraagde reactie Den Dolder

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de tot nu toe ontvangen reacties kan ik u nu reeds meedelen dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
Patricia Tielens-Tripels 
Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 12:03
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: Voorstel e-mailprocedure toevoeging punt aan reeds gevraagde reactie Den Dolder
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Naar aanleiding van onderstaand verzoek van het lid Groothuizen (D66) verzoek ik u uiterlijk hedenmiddag te 15.00 uur aan te geven of u hiermee kunt instemmen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Griffier van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies

 
Van: Groothuizen, M.
Verzonden: donderdag 6 juni 2019 9:17
Aan: Commissie J&V
CC: Ruesen, M.
Onderwerp: Voorstel e-mailprocedure toevoeging punt aan reeds gevraagde reactie Den Dolder
 
Beste collega’s,
 
We hebben gisteren besloten een reactie te vragen van het kabinet op de berichtgeving over een persoon die de kliniek in Den Dolder ongeoorloofd heeft verlaten. Ik wil, naar aanleiding van onderstaande bericht, in een e-mailprocedure voorstellen dat het kabinet in die reactie expliciet ingaat, voor zover mogelijk, op de vraag hoe het mogelijk is dat blijkbaar de risico-inschatting van de kliniek en die van de politie uiteen lopen.
 
https://nos.nl/l/2287771
 
Met vriendelijke groet,
 
Maarten 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek toevoeging punt aan reeds gevraagde reactie inzake kliniek Den Dolder

    Te behandelen:

    Loading data