Commissievergaderingen

Donderdag 14 september 2017

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Economic Relations (ESCTER) en Science and Technology Committee (STC)

Werkbezoek
Ottawa, Canada (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - The Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC)

Werkbezoek
Korea (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - Algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys

E-mailprocedure
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Kennismakingsgesprek Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Gesprek
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (mariene geo-engineering)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 12:45 uur

Werkbezoek Herfstreces (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gezamenlijk advies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Technische briefing
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Agentschap Telecom

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Democratische vernieuwing (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kringloopwijzer - datum inbreng gewijzigd, wordt 21 september 2017 om 14.00 uur

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Conceptreactie op de aanbevelingen uit de Universal Periodic Review (UPR) van 10 mei 2017

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitkomsten marktuitvraag stemprinter en stemmenteller

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie mid-term review actieplan kapitaalmarktunie; verordening Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Besloten briefing/gesprek Algemene Rekenkamer over niet-belastingonvangsten en belastingverlichtende regelingen

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (TK 34716)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

MINUSMA (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)