14
sep
Besloten debat
14 september 2017 10:00
E-mailprocedure

Verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys

E-mailprocedure: "Verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie V&J
Verzonden: donderdag 14 september 2017 10:06
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: V&J: UITKOMST e-mailprocedure verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys
Urgentie: Hoog

 
Geachte (plv.) leden van de commissie Veiligheid en Justitie,
 
Gelet op de ontvangen reacties kan ik u meedelen dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid.
 
Het gesprek zal plaatsvinden op woensdagochtend 20 september van 11.00 tot 12.00 uur. Bij het gesprek zijn aanwezig dhr. Ruys (voorzitter) en dhr. Kreemers (secretaris).
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
plv. griffier
griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Van: Commissie V&J
Verzonden: woensdag 13 september 2017 14:28
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: V&J: Emailprocedure verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de commissie Veiligheid en Justitie,
 
Onderstaand treft u aan een verzoek van het lid Özütok (GroenLinks). De inhoud van dit verzoek spreekt voor zich. Ik vraag u vóór 14 september 2017 om 10:00 uur kenbaar te maken of u al dan niet kunt instemmen met dit verzoek.
 
Het gesprek zal naar alle waarschijnlijkheid op woensdag 20 september voorafgaand aan het plenaire debat over het onderzoeksrapport van de commissie Ruys plaatsvinden.
 
Met vriendelijke groet,
Jasper Verstraten
Adjunct-griffier commissie Veiligheid en Justitie

Van: Heijden van der J.
Verzonden: woensdag 13 september 2017 14:16
Aan: Commissie V&J
CC: Verstraten, J.; Özütok, N.
Onderwerp: Verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys
 
Geachte voorzitter van de commissie Veiligheid en Justitie,
 
Gister heeft de Tweede Kamer tijdens de Regeling van Werkzaamheden besloten om een debat te houden met de minister van Veiligheid en Justitie over de uitkomsten van het onderzoek van de commissie-Ruys. De Kamer heeft de voorzitter verzocht om dit debat spoedig in te plannen. Waarschijnlijk zal het volgende week plaatsvinden. De fractie van GroenLinks heeft ter voorbereiding op dit debat behoefte aan een gesprek met de commissie-Ruys over haar bevindingen. In dit gesprek zouden wij graag in de gelegenheid worden gesteld nadere vragen aan de commissie-Ruys te kunnen stellen over de uitkomsten van het onderzoek. Graag zouden we de commissie Veiligheid en Justitie willen verzoeken om in commissieverband een gesprek met de commissie-Ruys te organiseren.
 
Met vriendelijke groet,
Nevin Özütok
Tweede Kamerlid GroenLinks

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek gesprek tussen commissie VenJ en commissie-Ruys op 14 september 2017

Agendapunten