Hoorzitting / rondetafelgesprek

Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden op 14 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
RONDETAFELGESPREK OVER DE ONTWIKKELING VAN PROEFDIERVRIJE ONDERZOEKSMETHODEN

Details

Blok 1 Wetenschap ten aanzien van de ontwikkeling van proefdiervrije methoden (14.00 - 15.00 uur)
1. Han van de Sandt (research manager TNO)
2. Jan van der Valk (coördinator 3V-Centrum Utrecht Life Sciences)
3. Ingrid Geesink (coördinator Ziekte en Gezondheid Rathenau Instituut)
4. Peter van Meer (Universiteit Utrecht)
5. Aldert Piersma (reproductietoxicoloog RIVM en bijzonder hoogleraar IRAS Universiteit
   Utrecht)
6. Wim de Leeuw (hoofd Instantie voor Dierenwelzijn Universiteit Utrecht)

Blok 2 Ngo’s (15.00 - 15.20 uur )
1. Marja Zuidgeest (directeur Proefdiervrij)
2. Elly von Jessen (dierenbescherming)

Pauze (15.20 - 15.30 uur)


Blok 3: Implementatie van proefdiervrije onderzoeksmethoden (15.30 - 16.15 uur)
1. Han van de Sandt (research manager TNO)
2. Theo Vermeire (RIVM)
3. Herman Koëter  (voorzitter Nationaal Comité advies
   dierproevenbeleid)
4. Marie-Jeanne Schiffelers (senior adviseur en onderzoeker Universiteit Utrecht)
5. Menk Prinsen (onderzoeker Triskelion)

Blok 4: Dierproeven in het kader van het beperken van gezondheidsrisico’s (16.15 - 17.00 uur)
1. Robert Scholten (directeur Dutch Brain Council)
2. Pieter Roelfsema (directeur Nederlands Herseninsituut)
3. Han van de Sandt (research manager TNO)
4. Robert Passier (onderzoeker Leids Universitair Medisch Centrum)
 
 
2
Ontvangen Position papers

Te behandelen: