Agendapunten

 1. Verzoek NVAO om gesprek met vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. accreditatiestelsel

 2. Delegatie en gespreksthema's:

  Van de kant zijn van de Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie (NVAO) zijn aanwezig:
  voorzitter Anne Flierman en bestuurslid Paul Zevenbergen, de Nederlandse leden van het Dagelijks Bestuur van de NVAO.

  Mogelijke gespreksthema's:
  • het nieuwe accreditatiekader: de belangrijkste veranderingen. Welke verbeteringen zijn bereikt en welke knelpunten worden aangepakt;
  • accreditatie in de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met vertegenwoordigers van instellingen, panelleden en studenten;
  • het internationale perspectief van kwaliteitszorg in hoger onderwijs;
  • de NVAO: organisatie, samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen.