Agendapunten

 1. Deelnemers technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid d.d. 14 september 2017

  De briefing zal worden verzorgd door:
  - de heer M.E. Huizing, Voorzitter van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA).
  - de heer S.V. Hupkes, Secretaris van het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA).
  - de heer H. Staghouwer, Gedeputeerde Provincie Groningen.
  - de heer B.J. Bouwmeester, Burgemeester Coevorden.
  - de heer P.G. Welman, Wethouder Enschede. 
  - de heer J.P.M. Kamps, Directeur Euregio Rijn-Waal.  
   
  Van de zijde van de onderscheiden ministers is toestemming verleend tot deelname van:
  - de heer A.Th. van Delden (ministerie BZK).
  - de heer J. de Hooge (ministerie OCW).
  - de heer J.F. Diemel (ministerie SZW).
  - de heer E.C.R.H. Eijkelberg MBA (ministerie EZ).
  - de heer F. Kemperman (UWV).
 2. Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

  Te behandelen:

 3. Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid d.d. donderdag 14 september van 16.00 uur tot 17.30 uur in de Suze Groenwegzaal

 4. Rapportage actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid

  Te behandelen:

 5. Uitnodiging Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid voor deelname aan conferentie 'Grenzen slechten, regio's verbinden, mensen bewegen' d.d. 30 januari 2017