Agendapunten

 1. Beantwoording op vragen commissie over het Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken

  Te behandelen:

 2. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op belastingverlichtende regelingen’

  Te behandelen:

 3. Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken

  Te behandelen:

 4. Rapport van de Algemene Rekenkamer over niet-belastingonvangsten

  Te behandelen: