Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 14-9-2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering OCW 14 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Opties data werkbezoek DUO

Details

De commissie stemt in een werkbezoek op maandag 9 oktober.
2
Brievenlijst
7
Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 5 juli - 31 augustus 2017
8
Reactie Europese Commissie op brief voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. advies over mededelingen 'Investeren in de jongeren van Europa' (COM(2016)940) en 'Onderwijs verbeteren en moderniseren' (COM(2016)941)
14
Rapport ‘Impact verkorting overbrengingstermijn’ naar aanleiding van de motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)

Te behandelen:

16
Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Publieke Omroep met betrekking tot transparantie aangaande besteding publieke middelen en uitkomsten juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet

Te behandelen:

28
Informatie over het nader rapport dat de regering heeft uitgebracht op het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de medezeggenschap op hoofdlijnen van het financieel beleid in het funderend onderwijs

Te behandelen:

52
Aanbieding advies 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd' van Onderwijsraad
53
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • 07-09-2017 10.00 uur  Inbreng verslag (wetsvoorstel)Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)
 • 07-09-2017 11.45-12.45 uur  Gesprek advies Onderwijsraad over ‘De veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein’
 • 08-09-2017 09.30-15.00 uur   Werkbezoek aan VSNU
 • 12-09-2017 13.45-14.00 uur  Petitieaanbieding NLPO m.b.t. verzoek extra te investeren in het behoud van de lokale omroep
 • 13-09-2017 11.00-12.00 uur  Kennismakingsgesprek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
 • 14-09-2017 10.00-11.00 uur  Procedurevergadering
 • 14-09-2017 11.00-12.00 uur  Kennismakingsgesprek Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
 • 14-09-2017 13.00-15.00 uur  Technische briefing Gezamenlijk advies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector
 • 28-09-2017 10.00-11.00 uur  Procedurevergadering
 • 04-10-2017 10.00-12.00 uur  Gesprek CITO
 • 12-10-2017 10.00-11.00 uur  Procedurevergadering
 • 02-11-2017 10.00-11.00 uur  Procedurevergadering
 • 13-11-2017 11.00-18.00 uur  Wetgevingsoverleg Cultuur
 • 15-11-201710.00-12.00 uur  AO OJCS-raad
 • 27-11-201711.00-17.00 uur  Wetgevingsoverleg Media
54
Werkprogramma onderwerpen Versterking kennispositie commissie OCW-2017 (In besloten gedeelte van de p.v.)