Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst procedureverg. cie BuHa-OS d.d. 14 september 2017
Agenda procedurevergadering
Agenda procedurevergadering BUHA OS d.d. 14 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Activiteiten commissie

Details

14-09-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering    
28-09-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering   
04-10-2017 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Wereldbank   
05-10-2017 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  Handels- en investeringsbevordering    
12-10-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering
Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017
26-10-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering   
02-11-2017 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel    
09-11-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering   
21-11-2017 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
week 21/22/23-11 2017 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
23-11-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering    
06-12-2017 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel    
07-12-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering    
21-12-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering

Nog te plannen activiteiten:
- Technische briefing  Subsidieverleningsprocedure voor programma’s en projecten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (aangeboden door minister): in te plannen begin november voor de begrotingsbehandeling.
- Technische briefing  Financiering van Ontwikkelingssamenwerking (minister heeft ingestemd met verzoek commissie): in te plannen begin november voor de begrotingsbehandeling.
 
3
Uitnodiging IPU voor interparlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 26-28 september 2017
4
Uitnodiging IPU voor interparlementaire conferentie in het kader van de ministeriële conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 10-13 december 2017
5
Uitnodiging Netherlands Water Partnership (NWP) voor seminar 'Water Internationaal'
6
Verzoek Ambassade van Canada, namens hoofdonderhandelaar van CETA-verdrag voor provincie Québec, om gesprek met vaste commissie voor algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over CETA d.d. 27 of 28 september 2017
7
Voorstel voor rondetafelgesprek over de dilemma's voor NGO's met betrekking tot humanitaire hulpverlening in de Middellandse Zee en mensensmokkel

Details

Naar aanleiding van het gewisselde tijdens het algemeen overleg RBZ/OS van 6 september jl. hebben enkele woordvoerders verzocht om in de procedurevergadering de suggestie te bespreken om een bijeenkomst te organiseren met verschillende nationale en internationale NGO's over de dilemma's die zij tegenkomen met betrekking tot hun hulpverlening in de migratiecrisis en het bestrijden van mensensmokkel.
Besluit: De commissie besluit om op korte termijn een rondetafelgesprek te organiseren over rol NGO's bij hulpverlening in de migratiecrisis en het bestrijden van mensensmokkel. Via een schrifteljke procedure wordt de leden verzocht suggesties voor uit te nodigen organisaties/personen aan te dragen.
 
8
Bespreking werkbezoeken Herfstreces en Brussel (besloten deel vergadering)
20
Voorstel voor technische briefing over de procedures bij het toekennen van wapenexportvergunningen, inclusief de verschillende exportcontroleregimes waar Nederland lid van is

Te behandelen: