Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Activiteiten commissie

  14-09-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering    
  28-09-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering   
  04-10-2017 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Wereldbank   
  05-10-2017 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  Handels- en investeringsbevordering    
  12-10-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering
  Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017
  26-10-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering   
  02-11-2017 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel    
  09-11-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering   
  21-11-2017 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  week 21/22/23-11 2017 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
  23-11-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering    
  06-12-2017 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  RBZ/Handel    
  07-12-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering    
  21-12-2017 13.30 - 14.00  Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten:
  - Technische briefing  Subsidieverleningsprocedure voor programma’s en projecten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (aangeboden door minister): in te plannen begin november voor de begrotingsbehandeling.
  - Technische briefing  Financiering van Ontwikkelingssamenwerking (minister heeft ingestemd met verzoek commissie): in te plannen begin november voor de begrotingsbehandeling.
   
 3. Uitnodiging IPU voor interparlementaire conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 26-28 september 2017

 4. Uitnodiging IPU voor interparlementaire conferentie in het kader van de ministeriële conferentie over de World Trade Organization (WTO) d.d. 10-13 december 2017

 5. Uitnodiging Netherlands Water Partnership (NWP) voor seminar 'Water Internationaal'

 6. Verzoek Ambassade van Canada, namens hoofdonderhandelaar van CETA-verdrag voor provincie Québec, om gesprek met vaste commissie voor algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over CETA d.d. 27 of 28 september 2017

 7. Voorstel voor rondetafelgesprek over de dilemma's voor NGO's met betrekking tot humanitaire hulpverlening in de Middellandse Zee en mensensmokkel

  Naar aanleiding van het gewisselde tijdens het algemeen overleg RBZ/OS van 6 september jl. hebben enkele woordvoerders verzocht om in de procedurevergadering de suggestie te bespreken om een bijeenkomst te organiseren met verschillende nationale en internationale NGO's over de dilemma's die zij tegenkomen met betrekking tot hun hulpverlening in de migratiecrisis en het bestrijden van mensensmokkel.
  Besluit: De commissie besluit om op korte termijn een rondetafelgesprek te organiseren over rol NGO's bij hulpverlening in de migratiecrisis en het bestrijden van mensensmokkel. Via een schrifteljke procedure wordt de leden verzocht suggesties voor uit te nodigen organisaties/personen aan te dragen.
   
 8. Bespreking werkbezoeken Herfstreces en Brussel (besloten deel vergadering)

 9. Aanbevelingen en aanbieding OESO/DAC-rapport Nederlands Ontwikkelingsexamen 2017

  Te behandelen:

 10. Integrale aanpak van Eritrea: Nederlandse positie in het EOF-comité ten aanzien van projectvoorstellen binnen het NIP-Eritrea

  Te behandelen:

 11. Besteding aangekondigde extra middelen aan humanitaire hulp

  Te behandelen:

 12. Werken aan Eerlijk Werk

  Te behandelen:

 13. Geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 september 2017

  Te behandelen:

 14. Toestemming voor deelname van ambtenaren aan een technische briefing over de financiering van Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

 15. Informatie over de uitkomsten van het High-Level Political Forum on Sustainable Development

  Te behandelen:

 16. Toets voor de Sustainable Development Goals (SDG-toets)

  Te behandelen:

 17. Moties en toezeggingen over inzichtelijk presenteren van doelen en resultaten in begroting en jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

 18. Overzicht van de nog te versturen stukken naar de Kamer in 2017 van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

 19. Lijst met EU-voorstellen d.d. 5 september 2017

  Te behandelen:

 20. Voorstel voor technische briefing over de procedures bij het toekennen van wapenexportvergunningen, inclusief de verschillende exportcontroleregimes waar Nederland lid van is

  Te behandelen:

 21. Voorstel voor verzoek om brief regering en inplannen algemeen overleg over de Nederlandse inzet bij de EU-AU top van 29 november a.s.

  Te behandelen: