Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Democratische vernieuwing (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Democratische vernieuwing (tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar 14 maart 2018

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Convocatie algemeen overleg Democratische vernieuwing d.d. 14 september 2017