Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - Algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg: "Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn - Algemeen overleg is tot nader order uitgesteld "Deze vergadering is verplaatst naar 16 november 2017
HERZIENE CONVOCATIE


SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
2e Herziene convocatie algemeen overleg over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn op 14 september 2017 WORDT TOT NADER ORDER UITGESTELD