Debat geweest
14 september 2017 | 12:45 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Buza 14 september
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 14 sept

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

14-09-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
28-09-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
03-10-2017 17.00 - 19.30 Algemeen overleg Venezuela
12-10-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
26-10-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
08-11-2017 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
09-11-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
week van 14/15/16 november begrotingsbehandeling Buza
23-11-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
07-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
21-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering

Nog te plannen activiteiten:
Algemeen Overleg: Voortgang MH-17 dossier (na ontvangst van tijdens plenair debat toegezegde brieven)
Algemeen Overleg: (nog te ontvangen) kabinetsreactie op CAVV-EVA advies inzake gebruik door politici van term genocide (aangehouden tot ntb datum)
Nota overleg Mensenrechten (in najaar vóór begrotingsdebat).
3
Verzoek NRK om gesprek van algemeen directeur van het Internationale Comité Rode Kruis, met commissies Buitenlandse Zaken en BuHa-OS op donderdag 7 september 2017.
4
Verzoek Ambassade van de Islamitische Republiek Iran om gesprek van dr. Larijani, secretaris van de Hoge Raad voor de Rechten van de Mens en rechterlijke macht van de Islamitische Republiek Iran, met de commissie Buitenlandse Zaken, tijdens bezoek aan Nederland van 5-8 september 2017.
5
Verzoek Ambassade van Koeweit, namens delegatie van vriendschapscommissie Nederland-Koeweit, om gesprek d.d. 27 en 28 september 2017
6
Verzoek RVO, namens delegatie van vrouwelijke leiders uit Midden-Oosten, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 10 oktober 2017
7
Verzoek Satya Dharma Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. relatie tussen Nederland en Suriname d.d. 12 september 2017
8
Verzoek Ambassade van Colombia, namens minister van Buitenlandse Zaken van Colombia, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 25-26 september 2017
9
Uitnodiging Ambassade van Georgië, namens voorzitter van commissie voor Europese Integratie van het Parlement van Georgië, voor interparlementaire conferentie 'EU and partners - embracing diversity for stronger unity' d.d. 4-5 december 2017
10
Verzoek Vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam, namens directeur van School for Peace, om kennismakingsgesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 18-22 september 2017
13
Uitstel beantwoording feitelijke vragen inzake het besluit vervolgingsmechanisme MH17 (Kamerstuk 33997-98)

Te behandelen:

29
Reactie op verzoek commissie over de recente berichtgeving over de oprichting van de regionale G5-troepenmacht (G5 Sahel Joint Force) door Mali, Niger, Burkina Faso, Tsjaad en Mauritanië

Te behandelen:

36
Briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties, houdende een verdrag betreffende de “United Nations Public Service Forum and Awards Ceremony” te Den Haag van 22 tot en met 23 juni 2017; New York, 13 juni 2017

Te behandelen:

37
Vierde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines; ’s-Gravenhage, 28 juni 2017

Te behandelen:

38
Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten; Brussel, 2 maart 2015

Te behandelen:

39
Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 10 april 2017

Te behandelen:

40
Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Humanitarian Data Centre; New York, 11 juli 2017

Te behandelen:

41
Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

Te behandelen:

42
Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 1 augustus 2017

Te behandelen:

50
Verslag van de Voorjaarszitting 2017 van de Parlementaire Assemblée van de NAVO

Te behandelen:

51
Verslag van de 26e jaarlijkse zitting 2017 van de parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE-PA)

Te behandelen:

52
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2017Z10222 Aan minister Buza - uitvoering motie inzake diasporabelasting 10-07-2017
2017Z10229 Aan minister Buza - reactie Amnesty rapport 10-07-2017
2017Z10228 Aan minister Buza - verslag wetsvoorstelconsulaire bescherming niet-vertegenwoordigde burgers Unie 06-07-2017
2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017 (N.B.: commissie heeft besloten beantwoording over te laten aan nieuw kabinet)