Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Verlenging force protection Belgische F-16’s in de strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

 3. MRTT-samenwerkingsprogramma

  Te behandelen:

 4. Toestemming voor deelname aan technische briefing over de discussienota van de Europese Commissie over de toekomst van de Europese defensie

  Te behandelen:

 5. Toelichting verplichtingenmutaties na Najaarsnota 2016

  Te behandelen:

 6. Stand van zaken baliewerkplekken van de Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport

  Te behandelen:

 7. Sourcing bij Defensie

  Te behandelen:

 8. Toestemming werkbezoek aan het Militair Revalidatie Centrum te Doorn

  Te behandelen:

 9. Reactie op verzoek commissie inzake de gebrekkige gereedheid van het Korps Commandotroepen en levensgevaarlijke situaties bij missies door gebrekkig materieel

  Te behandelen:

 10. Fiche: Oprichting van het Europees Defensiefonds

  Te behandelen:

 11. Reactie op de vragen gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 9 mei 2017 door het lid Ellemeet over het gebruik maken van een ethische code door de Rijksoverheid bij het plaatsen van advertenties

  Te behandelen:

 12. Verslag van de bijeenkomst van de Navo-ministers van Defensie op 29 juni 2017 en de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNAMA

  Te behandelen:

 13. Samenwerking met Duitsland op het gebied van grondgebonden lucht- en raketverdediging

  Te behandelen:

 14. Toestemming deelname aan rondetafelgesprek Duurzame Defensie Strategie

  Te behandelen:

 15. Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen

  Te behandelen:

 16. Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 6-7 september a.s. te Tallinn

  Te behandelen:

 17. Voornemen tot verlenging van de overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 16 december 2014

  Te behandelen:

 18. Overzicht van nog te versturen stukken naar de Kamer in 2017

  Te behandelen:

 19. Nieuwe werkwijze commissie / uitbreiding commissiestaf (deze punten worden in beslotenheid besproken)

 20. Planning begrotingsbehandeling Defensie voor dit najaar:

  • 19 september: ontvangst begroting en bijbehorende stukken.
  • eind september: technische briefing door ministerie van Defensie.
  • De staf zal een stafnotitie opstellen t.b.v. de WGO's Personeel en Materieel Defensie.
  • Er zal deze keer (vanwege de beleidsarme begroting) geen rapporteur worden aangesteld.
  • 5 oktober: inbreng feitelijke vragen (beantwoording 20 oktober).
  • 26 oktober: technische briefing Algemene Rekenkamer over begrotingsbrief Defensie.
  • 31 oktober: inbreng feitelijke vragen aan Algemene Rekenkamer en minister (beantwoording 8 november).
  • 13 november: WGO's Personeel Defensie en Materieel Defensie (beide op één dag; WGO Personeel 3 1/2 uur (vanwege toevoeging agendapunten AO IMG en IGK; zie ook agendapunt 9), WGO Materieel 3 uur).
  • 21-23 november: plenaire behandeling (plenair schema begrotingsbehandelingen is door Kamer vastgesteld).
 21. Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

  Te behandelen:

 22. Werkbezoek aan Medisch Revalidatiecentrum (MRC) en gesprek met Veteraneninstituut, Veteranenplatform, Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) en Stichting de Basis

 23. Uitnodiging Koninklijke Marine voor commando-overdracht commando zeestrijdkrachten d.d. 22 september 2017

 24. Uitnodiging Ministerie van Defensie voor medaille-uitreiking aan militairen die uitgezonden zijn geweest met diverse missies in Azie, Afrika en het Midden-Oosten d.d. 12 oktober 2017

 25. Werkzaamheden van de commissie

  21-09-2017 08.45 - 09.15  Uitzwaaien Invictus team (individueel)
  21-09-2017 10.30 - 12.30  Algemeen Overleg Kustwacht Caribisch gebied  (nieuwe datum)  
  22-09-2017 11.15 - 16.00  Commando-overdracht Commandant Zeestrijdkrachten/Admiraal Benelux (individueel)    
  25-09-2017 09.00 - 18.00  Werkbezoek  MIVD en kennismaking met Cyber   
  26-09-2017 16.30 - 18.30 Algemeen overleg ING en IGK (geannuleerd, toegevoegd aan wetgevingsoverleg Personeel)
  26-09-2017 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Korps Commandotroepen (KCT) (nieuw ingepland)
  27-09-2017 10.00 - 11.00  Gesprek  Law Committee National People's Congres China (voortouw cie V&J)
  28-09-2017 09.30 - 10.30  Technische briefing  Begroting Ministerie van Defensie 2018 met Ministerie van Defensie (nieuw ingepland) 
  28-09-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  29-09-2017 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Defensie Materieel Organisatie (DMO)
  5-10-2017 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2018 (nieuw ingepland)   
  12-10-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  12-10-2017 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)
  Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017
  26-10-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  26-10-2017 11.30 - 12.30  Technische briefing  Begroting Ministerie van Defensie 2018 met Algemene Rekenkamer (nieuw ingepland)  
  31-10-2017 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2018 n.a.v. bevindingen Algemene Rekenkamer (vragen worden gesteld aan de Algemene Rekenkamer en aan Ministerie van Defensie) (nieuw ingepland) 

  01-11-2017 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland)  
  07-11-2017 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  EU-Defensieraad d.d. 14 november 2017 (nieuwe datum)  
  09-11-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  13-11-2017 10.00 - 13.30  Wetgevingsoverleg  Personeel Defensie (nieuw ingepland)  
  13-11-2017 14.30 - 17.30  Wetgevingsoverleg  Materieel Defensie (nieuw ingepland)

   23-11-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  07-12-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering

  Plenaire activiteiten:
  Begrotingsbehandeling Defensie in de week van 21 november