Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 14 september 2017
Agenda procedurevergadering
Agenda procedurevergadering Defensie d.d. 14 september 2017

Deelnemers


Agendapunten

11
Reactie op de vragen gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 9 mei 2017 door het lid Ellemeet over het gebruik maken van een ethische code door de Rijksoverheid bij het plaatsen van advertenties

Te behandelen:

12
15
Wijziging van de Kaderwet dienstplicht en van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met het van toepassing worden van de dienstplicht op vrouwen

Te behandelen:

17
Voornemen tot verlenging van de overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 16 december 2014

Te behandelen:

19
Nieuwe werkwijze commissie / uitbreiding commissiestaf (deze punten worden in beslotenheid besproken)
20
Planning begrotingsbehandeling Defensie voor dit najaar:

Details

  • 19 september: ontvangst begroting en bijbehorende stukken.
  • eind september: technische briefing door ministerie van Defensie.
  • De staf zal een stafnotitie opstellen t.b.v. de WGO's Personeel en Materieel Defensie.
  • Er zal deze keer (vanwege de beleidsarme begroting) geen rapporteur worden aangesteld.
  • 5 oktober: inbreng feitelijke vragen (beantwoording 20 oktober).
  • 26 oktober: technische briefing Algemene Rekenkamer over begrotingsbrief Defensie.
  • 31 oktober: inbreng feitelijke vragen aan Algemene Rekenkamer en minister (beantwoording 8 november).
  • 13 november: WGO's Personeel Defensie en Materieel Defensie (beide op één dag; WGO Personeel 3 1/2 uur (vanwege toevoeging agendapunten AO IMG en IGK; zie ook agendapunt 9), WGO Materieel 3 uur).
  • 21-23 november: plenaire behandeling (plenair schema begrotingsbehandelingen is door Kamer vastgesteld).
22
Werkbezoek aan Medisch Revalidatiecentrum (MRC) en gesprek met Veteraneninstituut, Veteranenplatform, Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) en Stichting de Basis
23
Uitnodiging Koninklijke Marine voor commando-overdracht commando zeestrijdkrachten d.d. 22 september 2017
24
Uitnodiging Ministerie van Defensie voor medaille-uitreiking aan militairen die uitgezonden zijn geweest met diverse missies in Azie, Afrika en het Midden-Oosten d.d. 12 oktober 2017
25
Werkzaamheden van de commissie

Details

21-09-2017 08.45 - 09.15  Uitzwaaien Invictus team (individueel)
21-09-2017 10.30 - 12.30  Algemeen Overleg Kustwacht Caribisch gebied  (nieuwe datum)  
22-09-2017 11.15 - 16.00  Commando-overdracht Commandant Zeestrijdkrachten/Admiraal Benelux (individueel)    
25-09-2017 09.00 - 18.00  Werkbezoek  MIVD en kennismaking met Cyber   
26-09-2017 16.30 - 18.30 Algemeen overleg ING en IGK (geannuleerd, toegevoegd aan wetgevingsoverleg Personeel)
26-09-2017 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Korps Commandotroepen (KCT) (nieuw ingepland)
27-09-2017 10.00 - 11.00  Gesprek  Law Committee National People's Congres China (voortouw cie V&J)
28-09-2017 09.30 - 10.30  Technische briefing  Begroting Ministerie van Defensie 2018 met Ministerie van Defensie (nieuw ingepland) 
28-09-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
29-09-2017 09.00 - 18.00  Werkbezoek  Defensie Materieel Organisatie (DMO)
5-10-2017 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2018 (nieuw ingepland)   
12-10-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
12-10-2017 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)
Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017
26-10-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
26-10-2017 11.30 - 12.30  Technische briefing  Begroting Ministerie van Defensie 2018 met Algemene Rekenkamer (nieuw ingepland)  
31-10-2017 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2018 n.a.v. bevindingen Algemene Rekenkamer (vragen worden gesteld aan de Algemene Rekenkamer en aan Ministerie van Defensie) (nieuw ingepland) 

01-11-2017 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële (nieuw ingepland)  
07-11-2017 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  EU-Defensieraad d.d. 14 november 2017 (nieuwe datum)  
09-11-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
13-11-2017 10.00 - 13.30  Wetgevingsoverleg  Personeel Defensie (nieuw ingepland)  
13-11-2017 14.30 - 17.30  Wetgevingsoverleg  Materieel Defensie (nieuw ingepland)

 23-11-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
07-12-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering

Plenaire activiteiten:
Begrotingsbehandeling Defensie in de week van 21 november