14
sep
Besloten debat
14 september 2017 12:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Goedkeuring van het gewijzigde Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen d.d. 14 september

Agendapunten

1
Goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144)

Te behandelen: