Debat geweest
14 september 2017 | 13:30 - 15:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 14 september 2017
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 29 juni - 6 september 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 14 september 2017
Brief lid / fractie
Download Voorstel behandeling evaluatie Politiewet 2012
Brief lid / fractie
Download Reactie minister van V&J vragen op tweet inzake handelwijze OM en plukzewetgeving
Brief lid / fractie
Download Reactie vragen van kabinet op rapport van de Inspectie inzake deradicalisering
Brief lid / fractie
Download Voorstel voor technische briefing C2000
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister van V&J inzake tweet Italiaanse maffia krijgt in Nederland inmiddels dusdanig voet aan de grond

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

Te behandelen:

4
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 september 1950 te Bern tot stand gekomen Protocol inzake de Internationale Commissie voor de Burgerlijke stand (Stb. 1950, 566) en van het Aanvullend Protocol van 25 september 1952

Te behandelen:

5
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Iedereen wist dat Ad Smit fratsen had’ (NRC.nl, 13 juni 2017)

Te behandelen:

18
19
Jaarverslag RIEC-LIEC 2016 – Resultaten van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek commissie op de berichtgeving van Nieuwsuur met als titel: “Minister Kamp niet vervolgd, ambtenaren wel” en voortgang Wet ministeriële verantwoordelijkheid (Wmv)

Te behandelen:

32
Reactie op brief van Mea Culpa United (MCU) naar aanleiding van de uitzending van Zembla over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK) van 22 februari 2017

Te behandelen:

34
Afschrift besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) welke betrekking heeft op de voormalig directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Te behandelen:

36
Beleidsreactie op het rapport ‘Ontucht voor de rechter, deel 2: De straffen’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Te behandelen:

45
Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 juni 2017, over de belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden

Te behandelen:

54
Afschrift van de brief aan stichting LGBT Asylum Support Groningen in reactie op het verzoek om herziening Veilig land van herkomst bericht Oekraïne met betrekking tot LHBT asielzoekers uit de Oekraïne

Te behandelen:

56
69
72
Verslag van een politieke dialoog over visumliberalisatie met betrekking tot Oekraïne, Turkije en Kosovo en de herziening van het visumopschortingsmechanisme; COM(2016) 236, 277, 279 en 290 final

Te behandelen:

73
77
Uitnodiging Europees Parlement voor vergadering van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) over Europol d.d. 9-10 oktober 2017
80
Verzoek van Presidium voor nadere invulling onderzoeksvoorstel extern onderzoek misbruik en mishandeling
87
88
Brievenlijst
89
Voorstel opzet rondetafelgesprek ambitietraject Bestuurlijk Ketenberaad
90
Voorstel opzet rondetafelgesprek horizontale privacy