Kameractiviteiten

12
jan
Onderdelen in de Arbeidstijdenrichtlijn die niet in overeenstemming zijn met het verslag van de Europese Commissie
Gericht aan: T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2018
2017
27
dec
Sweatshop Schiphol
Gericht aan: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
01
dec
Het bericht dat de bouw zich niets aantrekt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
Gericht aan: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14
nov
Het bericht dat werknemers met een tijdelijk contract er fors op achteruit gaan bij ziekte
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
09
nov
Werklozen die bij de NS met levensgevaarlijke chroomverf moesten werken
Gericht aan: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid