Uitgelicht : Rondetafelgesprek over de economische gevolgen van de stikstofproblematiek

De economische gevolgen van de stikstofproblematiek staan centraal tijdens een rondetafelgesprek van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op woensdag 13 september van 13.30 tot 16.30 uur.

Appartmentencomplex in aanbouw, links enkele grote kranen.

Volg live

 

Het overleg vindt plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

 

Initiatiefnemers 

De Tweede Kamerleden Van Strien (VVD) en De Jong (D66) namen het initiatief voor dit rondetafelgesprek. Zij willen, samen met de overige leden van de commissie Economische Zaken en Klimaat, meer informatie krijgen over de effecten van de stikstofproblematiek op de economie, het bedrijfsleven en industrie. De leden van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn ook uitgenodigd het rondetafelgesprek bij te wonen.

AchtergrondIn 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed. Het gevolg van deze uitspraak was dat veel minder vergunningen konden worden verleend. Er kwamen veel projecten, zoals het bouwen van woningen, stil te liggen en bedrijven stelden investeringen uit. Dit heeft gevolgen voor de economie.

Vragen op tafel

Tijdens het gesprek met bedrijfsleven, industrie, overheden, onderzoek en wetenschap zal worden ingegaan op onder meer de volgende vragen:

 • Welke effecten heeft de stikstofproblematiek voor de economie, bijvoorbeeld uitblijvende investeringsbeslissingen, verlies aan werkgelegenheid en/of verlies van groeiplannen?
 • Welke uitdagingen ervaart de industrie in het realiseren van bedrijvigheid en het verduurzamen als gevolg van de stikstofproblematiek?
 • Wat merken bestuurders van de stikstofproblematiek in het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, industrie en het realiseren van verduurzamingsplannen voor deze bedrijven?
 • Hoe wordt aangekeken tegen de kansen die innovatie biedt om uit de stikstofproblematiek te geraken?
 • Welke ruimte zien bedrijfsleven, industrie, overheden, onderzoek en wetenschap in bestaande en toekomstige Nederlandse en/of Europese regelgeving om in dit kader te ontheffen voor stikstofvergunningen?

   

ProgrammaBedrijfsleven (13.30-14.30 uur)

 • Arno Visser, voorzitter Bouwend Nederland
 • Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

   

Industrie (14.30-15.30 uur)

 • Boudewijn Siemons, CEO Havenbedrijf Rotterdam
 • Cas K├Ânig, algemeen directeur Groningen Seaports
 • Joost Heemskerk, CCO Sif Group

   

Overheden, Onderzoek en Wetenschap (15.30-16.30 uur)

 • Taco van Hoek, directeur Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
 • Max van der Sleen, econoom bij Ethical Growth Strategies
 • Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde provincie Noord-BrabantPosition papers

De commissie heeft de genodigden voorafgaand aan het rondetafelgesprek gevraagd om een position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt deze documenten terugvinden bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken 

Het rondetafelgesprek is terug te zien. Er wordt geen woordelijk verslag gemaakt.