EZK en Europa

Het concurrentievermogen van de EU, het functioneren van de interne markt, het industriebeleid, het Europese klimaatbeleid en de Europese energiemarkten zijn allemaal onderwerpen die op de Brusselse agenda staan. De commissie EZK controleert hoe Nederland zich binnen de EU opstelt in onderhandelingen over deze dossiers.

Raad voor Concurrentievermogen en Energieraad

Regelmatig wordt in Brussel door de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat van de EU-lidstaten gesproken over deze beleidsterreinen. Voordat een Nederlandse minister een bijeenkomst van een Raad bijwoont, bespreekt de Kamer de Nederlandse inzet in een commissiedebat. De commissie EZK is verantwoordelijk voor het controleren van de Nederlandse inzet in twee Raadsformaties. Het betreft de Raad voor Concurrentievermogen waar beleid over de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie en ruimtevaart wordt besproken met de betreffende Europese ministers, en de Energieraad die verantwoordelijk is voor het functioneren van de energiemarkten om bijvoorbeeld de energievoorziening te waarborgen, met de ministers van Klimaat en Energie. Namens Nederland neemt de minister van Economische Zaken en Klimaat deel aan de Raad voor Concurrentievermogen, terwijl de minister voor Klimaat en Energie verantwoordelijk is voor de EU-Energieraad. De Europese klimaatdossiers worden in Brussel in de Milieuraad behandeld; de commissie IenW is verantwoordelijk voor het controleren van de Nederlandse inzet in deze Raadsformatie.

Europese prioriteiten commissie EZK voor 2022

Ieder jaar bepaalt de Kamer op basis van de aangekondigde voorstellen uit het werkprogramma van de Europese Commissie voor dat jaar haar prioritaire EU-dossiers, dit zijn onderwerpen waaraan de Kamer extra aandacht wil geven. De commissie EZK heeft voor het jaar 2022 de volgende prioriteiten benoemd, beiden op terrein van Klimaat en Energie:

  • Certificering van de verwijdering van koolstof (wetgevend);
  • Nieuwe EU-strategie voor internationale betrekkingen op energiegebied (niet-wetgevend).

Zie deze link voor de volledige lijst met EU-prioriteiten van de Kamer, zoals voor 2022 vastgesteld.

EU-rapporteurschappen Klimaat en REpowerEU-pakket

Regelmatig stellen Kamercommissies EU-rapporteurs aan voor een specifiek nieuw EU-dossier. De Tweede Kamer heeft drie EU-rapporteurs aangewezen om de Europese klimaatvoorstellen uit Brussel extra te volgen.  EU-rapporteurs zijn Kamerleden die van de Kamer de opdracht krijgen om bijvoorbeeld informatie over een EU-voorstel te verzamelen en op die manier de informatiepositie van de Kamer op dat EU-dossier versterken. Dat gebeurt ook bij de plannen uit het ‘fit for 55’-klimaatpakket van de Europese Commissie. De rapporteurs zijn Raoul Boucke (D66), Renske Leijten (SP) en Agnes Mulder (CDA). Voor het verbeteren van de informatiepositie van de Kamer over het in mei 2022 verschenen REpowerEU-pakket, dat tot doel heeft om de EU tegen 2027 geheel te doen afstappen van Russische fossiele brandstoffen, is Joris Thijssen (PvdA) benoemd tot EU-rapporteur.

Zie link voor een overzicht van alle lopende EU-rapporteurschappen in de Tweede Kamer.

Europese besluitvorming in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Europa. Hier vindt u een toelichting op deze EU-instrumenten: subsidiariteitstoetsing, parlementair behandelvoorbehoud, politieke dialoog met Europese Commissie en EU-rapporteurs in de Tweede Kamer. Binnen de Tweede Kamer heeft de commissie voor Europese Zaken een bevorderende rol voor de controle op EU-besluitvorming in de Kamer (link).