Uitgelicht : Rondetafelgesprek over fossiele subsidies

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op donderdag 16 mei 2024 van 10.00 tot 13.00 uur een rondetafelgesprek over fossiele subsidies en de kosten die daarmee samenhangen.

Water op de voorgrond, een containerschip op de achtergrond.

Volg live

Het rondetafelgesprek vindt plaats in de Troelstrazaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Relevante opvattingen

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat wil de opvattingen horen van deskundigen, belangengroepen en bedrijven voordat de commissie in juni 2024 met het kabinet in debat gaat over het onderwerp.

Achtergrond

Over de term ‘fossiele subsidies’ en over de geldbedragen die hiermee gemoeid zijn wordt al langere tijd flink gediscussieerd. Inmiddels lijkt men het eens dat het in Nederland gaat over belastingmaatregelen die financieel voordeel opleveren voor het gebruik van olieproducten, kolen en gas. Het kabinet heeft in september 2023 in de Miljoenennota een overzicht gegeven. Voorbeelden van fossiele subsidies in Nederland zijn:

 • Vrijstellingen van belasting op kolen en gas om elektriciteit mee op te wekken. Alleen de gebruikers van die elektriciteit moeten belasting betalen en niet de producenten. 
 • Kortingen op de energiebelasting voor bedrijven in de glastuinbouw. 
 • Lagere tarieven in de energiebelasting voor grootverbruikers van aardgas en elektriciteit. 
 • Vrijstellingen van belastingen op kerosine, stookolie en diesel in de luchtvaart en de scheepvaart.

De kosten 

Een paar jaar geleden berekende de overheid dat de kosten voor fossiele subsidies ongeveer  4,2 miljard euro waren. Inmiddels schat het kabinet de kosten op 39 tot 43 miljard euro.  

Hoe verder?

De komende jaren worden enkele belastingen aangepast om verduurzaming door bedrijven aan te moedigen. Ook wordt onderzocht wat de beste aanpak is om langs deze weg de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. Daarnaast is er zorg over de kostenstijgingen voor bedrijven en over de vergelijking met tarieven in andere landen.

Programma

De commissie gaat in gesprek met onderstaande genodigden. Het rondetafelgesprek bestaat uit drie blokken.


10.00-11.00 uur: wetenschappers/experts

 • Boris Schellekens, SOMO
 • Johannes Bollen, Senior Economic Consultant TNO
 • Reyer Gerlagh, hoogleraar Milieueconomie Tilburg University

11.00-12.00 uur: belangenorganisaties 

 • Marije Perdon, manager communicatie & public affairs MVO Nederland
 • Hans Grünfeld, algemeen directeur VEMW
 • Dion Huidekooper, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging

12.00-13.00 uur: bedrijven 

 • Henk Leendertse, general manager Nyrstar Budel
 • Gijsbrecht Gunter, directielid Yara Sluiskil
 • Arjen Wittekoek, general manager Umincorp

Position papers

De genodigden is gevraagd voorafgaand aan het rondetafelgesprek een position paper in te leveren. Daarin schrijven zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U vindt deze documenten (zodra ze binnen zijn bij de Tweede Kamer) bij de stukken die horen bij dit rondetafelgesprek.

Terugkijken

Het rondetafelgesprek is terug te zien. Er komt geen woordelijk verslag.