Economische Zaken en Klimaat : Samenstelling en contact

Voorzitter

Chris Stoffer (SGP)

Fungerend voorzitter

Contact

Griffier

Dhr. D. Nava

Kenniscoördinator(en)

Dhr. H. van der Kroon, Mw. M. Gorrée

Adjunct-Griffier(s)

Mw. I. van Tilburg, Dhr. R. Reinders

EU-adviseur(s)

Dhr. K. van der Gugten, Mw. A. Hartman

Informatiespecialist(en)

Mw. P. Oorschot, Mw. K. van Velzen, Dhr. R. Starrenburg

Commissie-assistent(en)

Mw. M. Prins