Uitgelicht : Rondetafelgesprek over de impact van energieprijzen op industrie en bedrijven

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op donderdag 3 november 2022 van 11.00 tot 13.15 uur een rondetafelgesprek over de impact van energieprijzen op industrie en bedrijven.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

 

Agenda

U kunt hier de stukken doornemen die bij dit rondetafelgesprek horen. Van het rondetafelgesprek wordt geen woordelijk verslag gemaakt. 

 

Achtergrond

Steeds meer ondernemers komen in de knel door de hoge energieprijzen. Energie-intensieve bedrijven kondigden  aan hun productie stil te leggen of te verminderen door de hoge gasprijs of hebben dit al gedaan. Dit heeft gevolgen voor de Nederlandse economie.

Vergoeding voor mkb

Voor bijvoorbeeld bakkers en andere ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die veel energie gebruiken, voert het kabinet de Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK) in. Zij krijgen de helft van de gestegen energiekosten vergoed. Deze vergoeding gaat gelden als een ondernemer meer dan 12,5 procent van zijn omzet kwijt is aan energiekosten. De vergoeding is maximaal 160.000 euro per ondernemer.

Zware industrie

Voor de zware industrie geldt deze regeling niet. Het risico bestaat dat Europa een deel van zijn industrie kan verliezen door de hoge energieprijzen. Vanwege deze hoge stroom- en gasprijzen wordt het moeilijker om te concurreren met  de Verenigde Staten en Azië. Verduurzaming van de industrie biedt een kans om minder afhankelijk te worden van aardgas.

Impact in kaart brengen

Het doel van het rondetafelgesprek is om in kaart te brengen wat de impact van de hoge energieprijzen is op de industrie en het bedrijfsleven. En om antwoorden te krijgen op onderstaande vragen:

 • Is aan de hand van verschillende scenario's aan te geven wat de  impact is van de hoge energieprijzen op ons bedrijfsleven en haar (internationale) concurrentievermogen?
 • Hoe groot is het risico dat grote (industriële) bedrijven massaal omvallen en hoe kunnen we dat voorkomen?
 • Hoe kunnen we de lange termijn verduurzamingsplannen versnellen zodat de afhankelijkheid van aardgas snel afneemt?

Programma

11.00-12.15 uur: planbureaus, wetenschap en kennisinstellingen

 • Robert Koelemeijer, beleidsonderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Olaf Sleijpen, directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Michelle Prins, programmaleider Industrie bij Natuur & Milieu
 • Bettina Kampman, sectormanager industrie bij CE Delft

12.15-13.15 uur: industrie, sectoren en vakbonden

 • Paul de Krom, voorzitter bij de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Hans Grünfeld, algemeen directeur Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW)
 • Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland
 • Bas van Weegberg, lid dagelijks bestuur FNV

Position papers

De genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een zogeheten position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt de position papers terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek (zie hierboven onder ‘agenda’).