Uitgelicht : Commissiedebat over burgerforum klimaat

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat debatteert op woensdag 28 juni tussen 19.00 en 22.00 uur over de plannen voor een Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid. Namens het kabinet zijn minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie en minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig.

Zonnepanelen en een windmolen.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Troelstrazaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Ook via website of de app Debat Direct kunt u het debat volgen.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken bekijken die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Burgerforum

Ongeveer 175 Nederlanders krijgen volgend jaar de kans om mee te praten over de vraag 'Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?'. Deze mensen worden uitgenodigd om mee te doen aan een burgerforum, dat in maart 2024 moet beginnen en zes maanden zal duren.

De deelnemers worden willekeurig gekozen, vanuit het idee dat alle Nederlanders aan het burgerforum kunnen meedoen: van alle leeftijden, elk geslacht, uit allerlei delen van Nederland, met verschillende scholing en opleiding en ook met verschillende meningen over het klimaat. De mensen die uitgenodigd worden krijgen geld voor hun medewerking. Ook reiskosten en kinderopvang worden vergoed. Het forum krijgt een eigen voorzitter.

Onderwerpen

Het burgerforum krijgt vragen over: 

  • hoe burgers en bedrijven omgaan met voedsel;
  • over de omgang met apparaten, kleding, meubels en andere spullen;
  • over manieren om te reizen, zowel voor werk als privé.

Daarbij horen ook nog andere vragen, zoals: 

  • Wat is een rechtvaardige aanpak? Hoe verdelen we de lusten en lasten tussen burgers, bedrijven en overheden? Hoe houden we rekening met lage inkomens? 
  • Hoe houden we rekening met komende generaties? En de gevolgen van onze consumptie voor andere landen in de wereld?
  • Hoe ver mag de overheid gaan om het gedrag van mensen te beïnvloeden?
  • Moeten we minder gaan kopen en wat betekent dat voor onze economie?
  • Mogen duurzame producten of diensten duurder zijn, of moeten juist vervuilende producten en diensten duurder zijn?
  • Moeten producten altijd en overal beschikbaar zijn?
  • Hoe gaan we om met maatregelen die goed zijn voor het klimaat maar andere problemen groter maken?

Vervolgstappen

Als het burgerforum verslag heeft gedaan, wil het kabinet binnen zes maanden een reactie sturen op het advies van het burgerforum. De Tweede Kamer zal met de ministers debatteren over de uitkomsten van het burgerforum en over de reactie van het kabinet. Het kabinet wil over ieder voorstel van het burgerforum laten weten of het wordt uitgevoerd. Ook wil het kabinet na een jaar met het burgerforum in gesprek over de resultaten.

Ervaringen 

Verder komt er een rapport over de ervaringen met het forum en over de vraag of er vaker een burgerforum kan worden georganiseerd, ook over andere onderwerpen dan klimaat.