Plenaire zaal

Agenda van 5 juli 2023

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Directeur van Chemours n.a.v. de berichtgeving inzake pfas

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Eerstelijnszorg

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Woningbouwopgave en koopsector

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Armoede- en schuldenbeleid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Homovervolging in Oeganda

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

MH17

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tweeminutendebat Sportbeleid (21/6)

- uur
Plenair

Problemen met fundering huizen en gebouwen

Huizen en gebouwen in Nederland vertonen steeds vaker problemen met de fundering, door verschillende oorzaken. Op donderdag 26...

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag moet recht doen en hulp en compensatie bieden aan de ouders en gezinnen die door de...