Plenair debat : Tweeminutendebat Vormgeving regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten (25295-2048)

De vergadering is geweest

5 juli 2023
21:55 - 22:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data