Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 juli 2023
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie regeling van werkzaamheden d.d. 5 juli 2023

  Geen punten aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-IV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Nota van wijziging voorjaarsnota Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken diverse dossiers Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inwerkingtreding van artikel 15 Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Elfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toepassing van het principe comply or explain

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake lening aan Sint Maarten voor investeringen uit B2023 via lopende inschrijving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht “Code oranje voor zorg Bonaire” van het Antilliaans Dagblad d.d. 15 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht documenten Parlis met cie KR als volgcommissie: 22 maart 2023 tot 28 juni 2023.

 13. 13

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z10954 Aan stas. BZK - Verzoek over stand van zaken over uitvoering motie Wuite/van Raan 15-06-2023
  2. 2023Z10956 Aan stas. BZK en min. BuZa - Verzoek om een update van de voortgang over ondersteuning aan Caribische landen bij totstandkoming van int. verdragen. 15-06-2023
  3. 2023Z10356 Aan stas. BZK - Reactie op afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg Juni 2023 08-06-2023
  4. 2023Z08102 Aan stas. BZK - Tweede rappel verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 20-04-2023
  5. 2023Z08150 Aan min. voor Klimaat en Energie - Verzoek om informatie over programma Klimaatconferentie Aruba 20-04-2023
  6. 2023Z04052 Aan stas. BZK - Verzoek stavaza rijkswet Aruba financieel toezicht 09-03-202
  7. 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Ecostatia 24-02-2023 
  8. 2022Z25467 Aan min. Klimaat en Energie - Afschrift vragen brief APC verduurzaming 16-12-2022
  9. 2022Z10093 Aan staatssecretaris BZK - Aanbieding verslag RAft 20-05-2022
 14. 14

  Geplande activiteiten commissie

  Zomerreces: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
  • wo 06-09-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 06-09-2023 13.45 - 14.45 Strategische procedurevergadering 
  • wo 04-10-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Herfstreces: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2023
  • 202343 Ad-hocbesluitvorming Begrotingsbehandeling KR
  • wo 01-11-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering 
  • wo 29-11-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering 
  • wo 20-12-2023 13.00 - 13.45 Procedurevergadering 

  Nog te plannen activiteiten:
  • Gesprek opstellers factsheet kennisagenda: artikel 73 (digitaal op maandag in september)