Commissiedebat : Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De vergadering is geweest

5 juli 2023
13:30 - 19:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt verwijderd en duur CD en spreektijd verlengd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie.

Het commissiedebat zal als volgt verlopen:
 • termijn rapporteur Mobiliteitsfonds en MIRT (woningbouwgelden) (max.  5 minuten)
 • reactie bewindspersonen
 • 1ste termijn Kamer
 • 1ste termijn bewindspersonen
 • 2de termijn Kamer
 • 2de termijn bewindspersonen

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Voornemen tot gunning A27 Houten-Hooipolder contract Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vervanging viaduct A16 Rotterdam i.v.m. constructieve veiligheid: keuze uitvoeringsvariant

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gesprek met de infrasector over de onderhoudsprojecten 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Planning nieuwe WLO en gebruik CO2-prijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van het lid Madlener c.s. over voldoende parkeerplaatsen en uitvalswegen bij de aanleg van nieuwe woonwijken (Kamerstuk 36200-A-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie op het bericht 'Deskundige wil extra controles van oude tunnels na problemen in Friesland'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorkeursbeslissing Groene rivier Well

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornemen tot gunning A27 Houten-Hooipolder contract Noord

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Terugkoppeling Conferentie Bereikbaarheid voor iedereen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Tijdelijke Tolheffing per maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de motie van de leden Bouchallikh en Alkaya over de IMA en de MKBA's aanpassen aan de inzichten van de Integrale Kijk op Bereikbaarheid (Kamerstuk 35925-A-59)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang onderzoeken en herstelplan Prinses Margriettunnel A7 bij Sneek

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage Rijkswegennet T3 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging openstellen Afsluitdijk voor fietsers en wandelaars

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op de motie van het lid Krul c.s. over de uitgewerkte bereikbaarheidsnormen al dit jaar hanteren bij het afwegingskader van het Mobiliteitsfonds en het MIRT (Kamerstuk 29398-1048)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang MIRT-onderzoek Lelylijn

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Start herstelwerkzaamheden Prinses Margriettunnel A7 bij Sneek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nieuwe opleverdatum project Nieuwe Sluis Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang vervanging Gerrit Krolbrug en tijdelijke verbinding voor langzaam verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden RWS en ProRail in Zuidwest Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Transitie ‘Op weg naar een vitale infrasector’ voortgang 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Tweede voortgang invoering vrachtwagenheffing (stand van zaken voorjaar 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwerpregeling voor toekenning rijksbijdragen voor slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  MIRT-brief voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Zuidasdok; 2e halfjaarlijkse rapportage 2022 en onderzoeksrapport ADR

  Te behandelen:

  Loading data