Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 5 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat Desinformatie en Online Platformen van 14 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Helft van de kinderen tussen 9 en 13 vindt zichzelf telefoonverslaafd’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarrapportage Adviescollege ICT-toetsing 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-VIII), wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-XIII) en wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (Kamerstuk 36350-VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Integratie Digital Trust Center, CSIRT-DSP en Nationaal Cybersecurity Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Van Ginneken c.s. over zorgen dat het Europese voorstel geen encryptiebedreigende chatcontrol bevat (Kamerstuk 26643-1011)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek Nationale Belangen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Cybersecuritybeeld Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen Digitale Dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitkomst onderzoek naar aanleiding van signaal over rapporten van de ADR, in relatie tot Justis en DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht geplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie

  Geplande commissieactiviteiten
  06-07-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023
  22-08 t/m 24-08               Werkbezoek Kansen en risico’s van digitalisering in Estland
  06-09-2023 10.00 - 11.30 Gesprek TikTok
  06-09-2023 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Verslag van de formele Telecomraad van 2 juni 2023 in Luxemburg
  07-09-2023 10.00 - 11.00 Rondetafelgesprek Voortzetting blok 2 van het rondetafelgesprek Impact intensief gebruik van digitale technologieën en middelen d.d. 13 april 2023
  14-09-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Kinderen en digitale rechten
  04-10-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Storingsproblematiek en cybersecurity van omvormers voor zonnepanelen
  13-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 23-24 oktober 2023
  01-11-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Basisregistratie personen
  09-11-2023 13.30 - 16.00 Rondetafelgesprek Duurzaamheid en Digitalisering
  27-11-2023 16.15 - 23.00 Wetgevingsoverleg Departementale ontwerpbegrotingen BZK, JenV en van EZK, voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering
  28-11-2023 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 5 december 2023

  Geplande procedurevergadering tot Kerstreces
  05-07-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  13-09-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  27-09-2023 10.00 - 11.00 Strategische procedurevergadering
  27-09-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  11-10-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  25-10-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  08-11-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  22-11-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  06-12-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering
  20-12-2023 11.00 - 12.00 Procedurevergadering

  Plenaire activiteiten
  Tweeminutendebat Desinformatie en onlineplatformen (CD 14/6)
  Tweeminutendebat Online Veiligheid en cybersecurity (CD 29/6)
 17. 17

  Overzicht ongeplande activiteiten commissie voor Digitale Zaken

  Ter informatie
   
  Ongeplande activiteiten
  Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid
  Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
 18. 18

  Stand van zaken ontwikkeling Digitale toets

  Korte (mondelinge) stand van zaken-schets door de aanwezige rapporteurs Rajkowski (VVD) en Dekker-Abdulaziz (D66). 
 19. 19

  Gezamenlijke voorbereidingsgroep met commissie Koninkrijksrelaties inzake kennisthema Integrale strategie digitalisering Caribisch Nederland

  Korte (mondelinge) stand van zaken-schets door het lid Rahimi (VVD).