Plenair debat : Tweeminutendebat Sportbeleid (21/6)

De vergadering is geweest

5 juli 2023
21:25 - 21:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data