Plenair debat : Tweeminutendebat Humanitaire hulp (CD 11/5)

De vergadering is geweest

5 juli 2023
12:35 - 12:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data