Plenair debat : Tweeminutendebat Prijsonderhandelingen Trodelvy (29477-834)

De vergadering is geweest

5 juli 2023
17:50 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data