Commissiedebat : Woningbouwopgave en koopsector

De vergadering is geweest

5 juli 2023
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e HERZIENE CONVOCATIE
toevoeging agendapunt*

Spreektijd 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • F. Boulakjar (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Voortgang programma Wonen en zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten vijfde tranche Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Modernisering van het grondbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Contouren startbouwimpuls en aanbieding handreiking regionale versnellingstafels

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpak wooncoƶperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang woningbouwlocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Meer kansen voor koopstarters

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bijlagen woondeals bij brief 'Doorbouwen in veranderende omstandigheden'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beter benutten van de bestaande voorraad

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Doorbouwen in veranderende omstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data