Plenair debat : Tweeminutendebat NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt (33578-97)

De vergadering is geweest

5 juli 2023
18:00 - 18:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    NZa-advies structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data