Commissiedebat : Eerstelijnszorg

De vergadering is geweest

5 juli 2023
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)
 • J.P. Dijk (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • N. Drost (ChristenUnie)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Eerstelijnszorg

 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de administratie binnen de eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Adviesrapport Zorginstituut Nederland 'Samen in beweging naar besluitvorming over een aanspraak op passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg uit het basispakket'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ondertekening Integraal Zorgakkoord door de Landelijke Huisartsen Vereniging

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport Bespreekbaar maken seksualiteit in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  RVS-advies over de toekomst van de eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Versterking van de eerste lijn

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op het adviesrapport van het Zorginstituut over passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de openbare jaarverantwoording eerstelijnscoalitie (Kamerstuk 33578-92)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Marktwerking en kwaliteit van zorg in eerste lijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) advies ‘de basis op orde’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Mondzorg

 14. 14

  Vrije tarieven cosmetische mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek tandheelkundige zorg voor Wlz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Mondzorg jeugdigen, minima en kwetsbare ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake bezwaar tegen tarieven mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data