Plenair debat : Tweeminutendebat Nationale fiscaliteit (CD 14/6)

De vergadering is geweest

5 juli 2023
11:10 - 11:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met de reactie op de moties Essers en Otten naar aanleiding van de aftopping van de periodieke-giftenaftrek in het Belastingplan 2023 (Kamerstuk 36202, T en U)

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data