Maandag 22 juni

09:00 - 23:59

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2020 (geannuleerd door de Parliamentary Assembly of the Council of Europe ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Straatburg  (besloten)
Geannuleerd
09:00 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
France  (besloten)
Geannuleerd
09:00 - 23:59

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Democratic Governance (CDSDG) & Economics and Security Committee (ESC) (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Washington DC & New York, United States  (besloten)
Geannuleerd
09:30 - 13:00

Binnenlandse Zaken

Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)

Notaoverleg
Troelstrazaal
tot 10:00

Financiën

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake steunmaatregelen voor gemeenten

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00

Financiën

Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen

Inbreng feitelijke vragen
10:00 - 12:30

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Monitoring Committee to be held by videoconference

Vergadering
Videoconference  (besloten)
tot 10:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 14:00

Infrastructuur en Waterstaat

Water

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 10:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om voor het plenaire debat over het coronavirus een reactie te ontvangen op het bericht 'Al vroeg alarm over tekort aan bescherming bij verpleeghuizen’.

E-mailprocedure
10:00 - 16:00

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (Kamerstuk 35392) (geannuleerd; omgezet in een plenair debat op 9 juni 2020)

Wetgevingsoverleg
tot 12:00

Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Inbreng feitelijke vragen
12:00 - 13:00

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Delegatie beweging Optimale Zorg - Dappere dokters over het manifest 'Het roer moet om in de hele zorg'

Gesprek
Thorbeckezaal
tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel digitaal aanbieden petitie

E-mailprocedure
tot 12:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel tot uitstel algemeen overleg Pensioenenonderwerpen op 25 juni 2020

E-mailprocedure
13:00 - 17:00

Koninkrijksrelaties

Rechtshandhaving

Notaoverleg
Oude zaal
13:00 - 13:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Startgesprek Kennisagenda: Internationale klimaatfinanciering

Vergadering
13:00 - 16:00

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bezoek aan IHE Delft, Institute for Water Education (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
IHE Delft (Institute for Water Education) Westvest 7, Delft
13:30 - 17:30

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur - algemeen overleg vangt half uur later aan

Algemeen overleg
13:30 - 17:30

Defensie

Veteranen (opgenomen in AO Personeel van 18 juni 2020)

Notaoverleg
14:00 - 18:00

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:00 - 15:30

Financiën

Voorbereidingsgroep parlementaire ondervraging toeslagen

Vergadering
Tilanuskamer  (besloten)
tot 14:00

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

E-mailprocedure
14:30 - 15:15

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal
15:00 - 17:00

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Webinar on Parliamentary Web Dialogue on the topic of "COVID-19 response in diverse societies: challenges and opportunities for stability and social cohesion"

Vergadering
Via Cisco Webex videoconferencing  (besloten)
15:30 - 19:30

Buitenlandse Zaken

Mensenrechtenrapportage

Notaoverleg
Troelstrazaal
17:30 - 20:30

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen