Notaoverleg : Rechtshandhaving

De vergadering is geweest

22 juni 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op het Inspectierapport 'aanpak van mensenhandel en mensensmokkel'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoeksrapport ‘Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland: een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op rapport Raad voor de rechtshandhaving 'Bijdragen justitiële partijen aan de aanpak huiselijk geweld in Caribisch Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  36e Voortgangsrapportage Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van het werkbezoek aan de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao van 13 tot 17 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van het lid Van Dam c.s. over handhaving van de rechtsorde op Sint-Maarten (Kamerstuk 35300-IV-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de gevangenis SDKK op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Resultaten Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in het Caribisch deel van het Koninkrijk sinds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Staat van de rechtshandhaving 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport regionale good practices voor rechtshandhaving en veiligheid in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport over het (vervolg) onderzoek JICN en nulmeting nieuwbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op het rapport Reclassering en resocialisatie in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg justitieketen BES van 14 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake de agenda en het verslag van het op Sint Maarten gehouden JVO (Justitieel Vierpartijen Overleg)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data