Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2020, over Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
Stenogram
Download Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Jaarverslag & Slotwet BuHa-OS 2019 d.d. 22 juni 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: