Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

De vergadering is geweest

22 juni 2020
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

    Te behandelen:

    Loading data