Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 juni 2020
14:30 - 15:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Activiteiten van de commissie

  ma 22-06-2020 15.30 - 19.30 Notaoverleg Mensenrechtenrapportage
  ma 29-06-2020 09.30 - 13.00 Notaoverleg Consulaire Zaken
  wo 01-07-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  wo 01-07-2020 17.15 - 18.00 Procedurevergadering (gewijzigde datum)

  Uitgestelde en nog ongeplande activiteiten:
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (stond gepland op 16 maart)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud (stond gepland op 18 mei)
  • Nota overleg Ruslandstrategie (stond gepland op 20 april)

  Te plannen plenaire debatten:
  44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  13. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  26. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  51. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
 3. 3

  Verzoek Save the Children Nederland tot aanbieding petitie over Syrië d.d. 29 juni 2020

 4. 4

  Verkeersnotificaties van overtredingen die zijn begaan met een diplomatiek voertuig

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag 2019 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording feitelijke vragen over het jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mensenrechtenrapportage met de resultaten van het buitenlands mensenrechtenbeleid in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over mensenrechten China (Kamerstuk 35207-32)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording feitelijke vragen over het voornemen tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorrading bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019 (Kamerstuk 24493-R1557-89)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de informele videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken van 29 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 15 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2020Z11116 Aan minister Buza - schrift overleg verantwoordingsstukken Buza 11-06-2020
  2. 2020Z09620 Aan minister Buza - schrift overleg reactie eindrapport Expertgroep politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik 28-05-2020
  3. 2020Z08605 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen nieuw Oostelijk Partnerschap-beleid 13-05-2020
  4. 2020Z08621 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen EU-actieplan mensenrechten en democratie 2020-2024 13-05-2020
  5. 2020Z08604 Aan minister Buza - voortgang onderhandelingen nieuwe EU-Afrika partnerschapsagenda 11-05-2020
  6. 2020Z02463 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel oprichting en werking Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) 04-02-2020
 16. 16

  Verzoek van het lid Ploumen om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een reactie op het rapport 'Civilian lives at risk in the Sahel' van Amnesty International

  Te behandelen:

  Loading data