Notaoverleg : Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)

De vergadering is geweest

22 juni 2020
9:30 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging noot*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35178)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota van het lid Smeulders over de marktwerking uit de huursector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data