Vergadering : Startgesprek Kennisagenda: Internationale klimaatfinanciering

De vergadering is geweest

22 juni 2020
13:00 - 13:30 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

  • A. Bouali (D66)
  • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)