Algemeen overleg : Natuur

De vergadering is geweest

22 juni 2020
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
6e HERZIENE CONVOCATIE
algemeen overleg vangt half uur later aan en
agendapunten * toegevoegd

SPREEKTIJD PER FRACTIE 7 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • A. Weverling (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoek naar recente zeehondensterfte en de voortgang van het zeehondenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgangsrapportage Natuur 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Zesjaarlijkse nationale rapportage Vogel- en Habitatrichtlijn, publieksversie rapportage Biodiversiteitsverdrag en Nederlandse vertaling IPBES-rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Invulling van de motie - Bromet over het stoppen met het gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer en toezeggingen uit het Algemeen Overleg Natuur van 12 september en 5 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ambities en doelen voor de Bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het Nederlandse Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Informatie over diverse onderwerpen met betrekking tot natuurbeleid en de natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkelingen rond de eikenprocessierups

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brochure Vogel- en Habitatrichtlijnrapportages 2013-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag 2019 van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zeehondenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Decentraal natuurbeleid onder de Wet natuurbescherming’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over natuurinclusief bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hervestiging van de wolf in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het artikel in Trouw "Landbouwgif zit diep in de beschermde natuur”

  Te behandelen:

  Loading data