Notaoverleg : Mensenrechtenrapportage

De vergadering is geweest

22 juni 2020
15:30 - 19:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Spreektijden (1e / 2e termijn):
VVD: 8 / 4 minuten
PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA: 6 / 3 minuten
Overige fracties: 4 / 2 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • T. Kuzu (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Mensenrechtenrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapportage 2019 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  De inzet van het Koninkrijk der Nederlanden in de VN-Mensenrechtenraad (2020-2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mensenrechten China

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op feitelijke vragen inzake Mensenrechten China

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de samenwerking van KPN met het Chinese bedrijf Tencent en het inkoopbeleid van de Rijksoverheid en decentrale overheden in relatie tot mensenrechtenschendingen in Xinjiang

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling EU-Actieplan mensenrechten en democratie 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Appreciatie VS-China spanningen sinds de corona-uitbraak

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data