Notaoverleg

Mensenrechtenrapportage

Notaoverleg: "Mensenrechtenrapportage"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Mensenrechtenrapportage op 22 juni 2020 (i.v.m. toevoeging agendapunt)
Stenogram
Download Mensenrechtenrapportage (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 juni 2020, over Mensenrechtenrapportage

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Informatie over de samenwerking van KPN met het Chinese bedrijf Tencent en het inkoopbeleid van de Rijksoverheid en decentrale overheden in relatie tot mensenrechtenschendingen in Xinjiang

Te behandelen:

9
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken