Gesprek : Delegatie beweging Optimale Zorg - Dappere dokters over het manifest 'Het roer moet om in de hele zorg'

De vergadering is geweest

22 juni 2020
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

  • H.P.J. van Gerven (SP)
  • E.M.J. Ploumen (PvdA)
  • R. Raemakers (D66)

Agendapunten

  1. 1

    Gesprek met een delegatie van de Beweging Optimale Zorg - Dappere dokters over het Manifest 'het roer moet om in de hele zorg'

    Genodigden:
    mevrouw Valkenburg en de heer De Groof (beiden huisarts)