Algemeen overleg : Water

De vergadering is geweest

22 juni 2020
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Het debat is live te volgen via de livestream van de Tweede Kamer op www.tweedekamer.nl of via de app Debat Direct. Het is niet mogelijk om op de publieke tribune plaats te nemen en het debat in de Kamer te volgen. Voor pers is wel ruimte beschikbaar.

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • R.A.J. Schonis (D66)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Selectie pilotprojecten klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport Drinkwaterkwaliteit 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eindrapportage Beleidstafel Droogte ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten toezicht doelmatigheid drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Instelling Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomsten 16e ministersconferentie van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Beleidsnota Drinkwater 2014 en Hoofdlijnen Beleidsnota Drinkwater 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  17e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport “Milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Impulsregeling klimaatadaptatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport “Nationale analyse waterkwaliteit” aan, van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Update droogteperiode – opschaling naar dreigend watertekort

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage 'De Staat van Ons Water'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Invulling van een aantal moties en toezeggingen met betrekking tot het Algemeen Overleg Water van 22 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording vragen commissie over de 17e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (Kamerstuk 32698-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nationale analyse waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Extra ambitie Deltaprogramma Zoetwater

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsuitwerking rivierbed Maasvallei en VKA Thorn-Wessem

  Te behandelen:

  Loading data