Maandag 22 juni

09:00 - 23:59 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 3e deelsessie 2020 (geannuleerd door de Parliamentary Assembly of the Council of Europe ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Straatburg  (besloten)
Geannuleerd
09:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
France  (besloten)
Geannuleerd
09:00 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Democratic Governance (CDSDG) & Economics and Security Committee (ESC) (geannuleerd door de NAVO Parliamentary Assembly ivm de wereldwijde uitbraak van het Coronavirus)

Werkbezoek
Washington DC & New York, United States  (besloten)
Geannuleerd
09:30 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)

Notaoverleg
Troelstrazaal
tot 10:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
10:00 - 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Water

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
tot 10:00 uur

Financiën

Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake steunmaatregelen voor gemeenten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 10:00 uur

Financiën

Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
10:00 - 12:30 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Meeting of the Monitoring Committee to be held by videoconference

Vergadering
Videoconference  (besloten)
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om voor het plenaire debat over het coronavirus een reactie te ontvangen op het bericht 'Al vroeg alarm over tekort aan bescherming bij verpleeghuizen’.

E-mailprocedure
(besloten)
10:00 - 16:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (Kamerstuk 35392) (geannuleerd; omgezet in een plenair debat op 9 juni 2020)

Wetgevingsoverleg
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
12:00 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Delegatie beweging Optimale Zorg - Dappere dokters over het manifest 'Het roer moet om in de hele zorg'

Gesprek
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel digitaal aanbieden petitie

E-mailprocedure
(besloten)
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel tot uitstel algemeen overleg Pensioenenonderwerpen op 25 juni 2020

E-mailprocedure
(besloten)
13:00 - 17:00 uur

Koninkrijksrelaties

Rechtshandhaving

Notaoverleg
Oude zaal
13:00 - 13:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Startgesprek Kennisagenda: Internationale klimaatfinanciering

Vergadering
(besloten)
13:00 - 16:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bezoek aan IHE Delft, Institute for Water Education (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
IHE Delft (Institute for Water Education) Westvest 7, Delft
13:30 - 17:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur - algemeen overleg vangt half uur later aan

Algemeen overleg
13:30 - 17:30 uur

Defensie

Veteranen (opgenomen in AO Personeel van 18 juni 2020)

Notaoverleg
14:00 - 15:30 uur

Financiën

Voorbereidingsgroep parlementaire ondervraging toeslagen

Vergadering
Tilanuskamer  (besloten)
14:00 - 18:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Natuur

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitwerking voorlichtingsvraag Raad van State regulering arbeidsmigratie

E-mailprocedure
(besloten)
14:30 - 15:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal
15:00 - 17:00 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Webinar on Parliamentary Web Dialogue on the topic of "COVID-19 response in diverse societies: challenges and opportunities for stability and social cohesion"

Vergadering
Via Cisco Webex videoconferencing  (besloten)
15:30 - 19:30 uur

Buitenlandse Zaken

Mensenrechtenrapportage

Notaoverleg
Troelstrazaal
17:30 - 20:30 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen