Woensdag 1 juli

09:30 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Digitalisering

Algemeen overleg
Troelstrazaal
09:30 - 14:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
09:30 - 13:30 uur

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (aanvangstijdstip gewijzigd naar 10.00 uur)

Notaoverleg
10:00 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'

Notaoverleg
Thorbeckezaal
10:00 - 14:30 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen

Algemeen overleg
Oude zaal
tot 10:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek petitie aanbieding 2 juli a.s. namens diverse jeugd- en jongeren organisaties

E-mailprocedure
(besloten)
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Groepsgrootte en leerling-leraarratio in het primair onderwijs in 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
10:15 - 10:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:15 - 11:45 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
10:50 - 11:05 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dierenbescherming biedt digitaal de petitie 'Landelijke chip- en registratieplicht katten' aan

Petitie
Tilanuskamer
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord (2020Z11754)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstel betreffende vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van chauffeurs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
13:00 - 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
13:30 - 15:30 uur

Binnenlandse Zaken

Discriminatie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:30 - 17:30 uur

Koninkrijksrelaties

Verzamel algemeen overleg

Algemeen overleg
Troelstrazaal
14:00 - 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Visserij - algemeen overleg is tot nader order uitgesteld

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024 (TK 32793-481)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
14:00 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' (aanvangstijd gewijzigd naar 9.30 uur)

Notaoverleg
14:30 - 17:00 uur

Buitenlandse Zaken

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
14:30 - 15:00 uur

Justitie en Veiligheid

Aanbieding jaarverslag Autoriteit Persoonsgegevens (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer
15:00 - 17:00 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Virtuele bijeenkomst van het Civil Dimension of Security Committee (CDS)

Vergadering
via videoconferentie  (besloten)
15:00 - 19:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Oude zaal
16:00 - 20:00 uur

Contactgroep Verenigde Staten

Independence Day Reception (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
John Adams Park 1, Wassenaar  (besloten)
Geannuleerd
tot 17:00 uur

Defensie

Prioriteitsstelling commissie Defensie

E-mailprocedure
(besloten)
17:15 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
17:30 - 18:00 uur

Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (ivm een vrijwel lege agenda wordt de procedurevergadering van woensdag 1 juli 2020 geannuleerd)

Procedurevergadering
17:45 - 19:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal
19:00 - 23:00 uur

Financiën

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 35505)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen